साचा:Helpforum साचा:सुचालन चावडी

Test question :)

संपादन

Not feeling comfortable wirh input box border here , how do I change it ? :) विजय 16:44, 25 जानेवारी 2007 (UTC)

Plz alter that border with urs. I am unable to do it. →→महाराष्ट्र एक्सप्रेस(/यो)→→ 18:23, 25 जानेवारी 2007 (UTC)

Why new questions are not coming in ?

संपादन

Hi,

Yes,I feel concerned if no new questions coming in !

Mahitgar ०२:४९, ४ फेब्रुवारी २००७ (UTC)[reply]

Bingo. Mahitgar, if u see many new users sign in but dont contribute to wikipedia. Wonder how can we stop this. →→महाराष्ट्र एक्सप्रेस(/यो)→→ १४:२३, ४ फेब्रुवारी २००७ (UTC)[reply]
थोडा थोडा सहमत, पण आंतरजाला वरचा अतिथी असा हात धरूनही थाबंवता येत नाही,भेट देऊन गेले याचाही आनंद थोडका नाही,विकिसदस्यत्व घेण्याच एक चांगल पाऊल टाकल्या नंतर नवीन सदस्यांनी आम्ही कळवलेल्या स्वागत संसदेशांना संगणकीय संदेश न समजता ते आमच्या सार्ख्या हाडा मांसाच्या मराठी माणसांनी धाडले आहेत याची दखल आपला नमस्कार कळवून तरी घ्यावी असे वाटते. शंका वगैरेंची उत्तरे देताना माझी मरगळही दूर होते म्हणून प्रस्नांची ही असली प्रतीक्षा. धन्यवाद Mahitgar १५:५०, ४ फेब्रुवारी २००७ (UTC)[reply]

mala marathi type kase karayche he have ahe

संपादन

Try following links,

Still find defficult then revert back here , If you are using online messanger then which one keep us informed we can have a live chat help also.Thanks

Regards

Mahitgar ०४:५६, ६ फेब्रुवारी २००७ (UTC)[reply]

माझे नाव मराठीत का दिसत नाही?

संपादन

नमस्कार! मी माझे टोपणनाव मराठीत लिहुन देखील विकी मला ईंग्रजी नावानेच संबोधते. असे का?

टोपणनाव फक्त सहीमध्ये वापरले जाते. तुम्ही सही ~~~~ असे लिहून करु शकता.
--कोल्हापुरी १०:२४, १२ फेब्रुवारी २००७ (UTC)[reply]
Sorry, I did not get this question, Exactly at what point you are facing this problem , is it at the time of creating a new account in your name ,at the time of logging in or when you tried to write on Marathi Wikipedia.
May be you are having more than one user account on Marathi Wikipedia one with english name and another with Marathi name. First you have used english account , then signed in and out of Marathi user account due to confussion that it is still showing you english name. Then you entered again through english name user account. Am I right my friend ? :)
If my guess is correct, when you signed out of english account and entered through Marathi Account yoou were truely in marathi Account only but some of the pages were showing you english account due to your personal computer did not notice changes made by you and is showing you a picture stored in cache memory of your local personal computer.
If my guesses are right,Solution is press controll key-Ctrl (left or right hand bottom on your computer keyboard) together with F5(or refresh button in your browser).This should solve your problem, if not then ,go to tools- internet options and press delet cookies.
Please get back to us in either case if my guess is wrong, guidance is wrong, or simply you did as I suggest and still it did not work, or it worked and you are happy, please keep us informed.

विजय १५:२७, १२ फेब्रुवारी २००७ (UTC)[reply]

परत एकदा - माझे नाव मराठीत का दिसत नाही?

संपादन

नमस्कार! माझे Wikipedia वर एकच खाते आहे. मी ते वेगवेगळया संगणकावरुन वापरतो, त्यामुळे Browser Cache चा problem नसावा. मी सध्या Dreamlinux 2.2/Firefox 1.5/SCIM 1.47 वापरतो आहे. मी प्रवेश केल्यावर मला खालील संदेश मिळतो.

नमस्कार Udayrajb, आपले मराठी विकिपीडियामध्ये स्वागत! मराठी विकिपीडिया म्हणजेच मराठीतील मुक्त विश्वकोश निर्मिती प्रकल्प! ...

यात माझे नाव ईंग्रजीत का दिसते हा माझा प्रश्न होता. विजय, मराठी नावाविषयी तुम्ही मला जास्त सांगु शकाल काय? मी आता udayrajb बदलून उदयराज हे नाव कसे धारण करु?

आभारी आहे.

कळावे आपला उदयराज बाळ.

नमस्कार उदयराज,

तुमचे विकिपीडियावरील सदस्यनाम हे Udayrajb हे असल्याने ते सर्वत्र वापरलेले दिसेल. टोपणनाव हे फक्त विकिपीडीयाच्या सहीमध्ये वापरले जाते. ते इतरत्र कुठेही वापरले जात नाही. तुम्हाला मराठी सदस्यनाम हवे असल्यास तुम्हाला त्यानावाने नवीन खाते काढावे लागेल. टोपणनाव बदलून हे साधता येणार नाही. सदस्यनाम व टोपणनाव या दोन भिन्न गोष्टी असल्याने असे करावे लागेल. ---- कोल्हापुरी ११:४९, १७ फेब्रुवारी २००७ (UTC)[reply]

कोल्हापुरी यांनी सांगितल्याप्रमाणे कृपया नवे खाते उघडावे व सदस्य नाव मराठीत नोंदवावे. मला आशा आहे आपण लौकरच विकिपीडियावर योगदान देऊ लागाल. विकिपीडियाला तुमची गरज आहे. धन्यवाद. →→महाराष्ट्र एक्सप्रेस(/यो)→→ १२:४०, १७ फेब्रुवारी २००७ (UTC)[reply]

नमस्कार मंडळी! आपणा सर्वांचे आभार! मी आताच नाव बदलले. महाराष्ट्र एक्सप्रेस यांनी सुचवल्या प्रमाणे मी विकीपीडियावर योगदान देण्यास ऊत्सुक आहे. मी विकीपीडियाची थोडी सफर केली. योगदान कसं देता येईल याची माहिती वाचतो आहे, लवकरच लिहायला सुरुवात करेन
आपला उदयराज